//Persontyper
 • Tilbud! Enneagram Intro
  Enneagram introduktion Har du tænkt over hvem du selv er? Eller hvorfor din familie og kollegaer reagerer som de gør? Forfatterne Mia og Balder Striim beskriver en spændende måde hvorpå du finder ind til dine kernekompetencer og får større forståelse for andres forskelligheder. Ud fra Enneagramtyperne giver Mia og Balder bud på hvad vi hver især kan arbejde med, for at udvikle os som individer.
 • Tilbud! Enneagram Type2Enneagram Type 1

  Enneagram Type 1

  DKK75,00
  Enneagram type 1 er pligtopfyldende mennesker, som er optaget af hvordan tingene kan blive gjort rigtigt og helst perfekt. De har en stærk indre kritiker, der sikrer, at de hele tiden gør sig umage, for at leve op til normer og regler, mere end at gøre det de egentlig har lyst til. Dette giver sig bl.a. udtryk i deres sprog, der er præget af nødvendigheds ord som burde og skulle. Type 1 nyder at gøre et godt stykke arbejde og har fokus på detaljer, orden og strukturer. Enneagram 1 har klare definitioner for hvad der er rigtigt og forkert, som for eksempel, at sætte munden pænt på plads, når de har grinet eller talt. Gerne med et lille affærdigende nik. De har også regler for hvilke følelser der er i orden at vise og hvilke det er bedst at lægge låg på (f.eks. vrede, jalousi eller skam). Det ses i et lidt stramt kropssprog samt på spændinger i nakke og kæbe.
 • Enneagram Type2Enneagram Type 2

  Enneagram Type 2

  DKK149,00
  Enneagram type 2 er imødekommende og ofte smilende mennesker, som er optaget af at kunne være der for andre, hjælpe og støtte. De har en veludviklet evne for at kunne leve sig ind i andres oplevelser og kan hurtigt opfange hvad de har brug for. Enneagram type 2 søger anerkendelse for deres hjælpsomhed og er så fokuserede på andres behov, at de ofte har svært ved at vide hvad de selv ønsker og har brug for. Det gør det svært for toere at modtage og i det hele taget give udtryk for egne behov. De kan af og til opleve, at de er nødt til at give og ikke får nok igen. Toere er dog ofte optimistiske og udadvendte mennesker, der søger kontakt til andre, får hurtigt øjenkontakt og falder i snak.
 • Enneagram Type3Enneagram Type 3

  Enneagram Type 3

  DKK149,00
  Enneagram type 3 er flittige og effektive mennesker, som er optaget af, at nå deres mål. De har behov for, at være succesfulde og har derfor udviklet fleksible evner til lat tilpasse sig forskellige situationer. Enneagram type 3 har et meget højt aktivitetsniveau. De taler ofte hurtigt og kan have mange bolde i luften ad gangen. De glemmer ofte at tage hensyn til sig selv, fordi deres opmærksomhed er rettet mod alle de opgaver der skal udføres og mål der skal nås. Det medfører at treere når at kollapse, inden de opdager, at de kunne have brug for en pause. Deres målorienterede holdning til livet afspejles også i deres let fremadrettede kropsholdning "med næsen ude i næste mål". Mange treere får problemer med ondt i lænden som ældre af samme årsag.
 • Enneagram Type4Enneagram Type 4

  Enneagram Type 4

  DKK149,00
  Enneagram type 4 er følelsesladede og dybsindige mennesker, for hvem det er vigtigt at livet er intenst. Derfor har de en evne for at forstærke deres indtryk af oplevelser, så de virkelig kan mærke at de lever. Firere kan svinge i humør mange gange i løbet af en dag og de kender alle nuancer i følelsesregisteret lige fra ekstatisk lykkefølelse til dyb sorg og depression. De fokuserer ofte på det der mangler og det giver dem evnen til at sætte et unikt og personligt præg på deres omgivelser. For Enneagram type 4 er det vigtige i livet det, der er noget specielt og de bruger deres kreative evner til, at gøre almindelighed og hverdag til noget enestående. Behovet for at være noget særligt, kan vise sig i tøjsmag med specielle detaljer og firere har ofte en genkendelig latter.
 • Enneagram Type5Enneagram Type 5

  Enneagram Type 5

  DKK149,00
  Enneagram type 5 er indadvendte og meget private mennesker, som holder af at reflektere og tænke store og visionære tanker. De har et godt overblik og trives med at arbejde ud fra de store linier eller overskrifter. Femmere værner om deres personlige rum, hvorfra de kan iagttage andre mennesker. De er introverte og bruger deres energi på at indsamle viden og informationer. De har en evne til at distancere sig fra følelser og kan derfor ofte forholde sig objektivt i turbulente situationer. Femmere opleves tit som distancerede og spørger du dem om noget, giver de korte svar. Kun det mest nødvendige, tilpasset lige efter det du spurgt om.
 • Enneagram Type6Enneagram Type 6

  Enneagram Type 6

  DKK149,00
  Enneagram type 6 er skarpsindige og loyale mennesker, som er optaget af at analysere og overveje for og imod. De har fokus på hvad der kan gå galt, for på den måde at kunne sikre sig imod det. De har ofte udtænkt op til flere nødplaner og har altid et plaster i tasken eller en paraply i bagagerummet, hvis nu det skulle begynde at regne. Seksere har en evne til altid at kunne tage det modsatte synspunkt af hvad de andre tager, for at skabe ligevægt eller modvægt. Det bliver synligt i deres ofte asymmetriske kropsholdning. Type seks har tit en lidt tør humor. De er eksperter i ironi og er også gerne selvironiske.
 • Enneagram Type7Enneagram Type 7

  Enneagram Type 7

  DKK149,00
  Enneagram type 7 er optimistiske og iderige mennesker, der er optaget af hvad oplevelser kan udvikle sig til i fremtiden. De er motiveret af alt hvad der er nyt og spændende, og af at udvikle ideer, som ikke nødvendigvis behøver at blive realiseret. Livet skal for Syvere være sjovt og interessant. Derfor er de eksperter i at give alle oplevelser en positiv betydning og de er hurtige til at se muligheder for nye eventyr. Syvere har ofte et ungt udseende, fordi sorger og byrder har en tendens til at forbigå deres opmærksomhed. Enneagram type 7 bryder sig ikke om at være låst fast i aftaler og procedurer, for det er vigtigt hele tiden at have et valg og kunne springe videre. Som de også giver udtryk for i deres livlige og lette kropssprog.
 • Enneagram Type8Enneagram Type 8

  Enneagram Type 8

  DKK149,00
  Enneagram type 8 er initiativrige og kraftfulde mennesker, der er optaget af at have styr på tingene og af at tilfredsstille deres umiddelbare behov. De er meget ansvarsfulde og stiller gerne op til kamp, hvis de oplever uretfærdighed. Det er vigtigt for Enneagram type 8 at have kontrol, for at kunne bevare deres styrke og de vil gerne være uafhængige af andre. Ottere har mange lederevner og går gerne foran med gennemslagskraft og engagement som af og til opfattes som vrede. De kan fylde meget i landskabet og virke dominerende, bl.a. bruger de mange kraftudtryk og billeder i deres sprog. Ottere er også meget kærlige og beskyttende mennesker og de har en indre sårbar kærne, som de værner meget om.
 • Enneagram Type9Enneagram Type 9

  Enneagram Type 9

  DKK149,00
  Enneagram type 9 er hyggelige og rare mennesker, som er optaget af at bevare en god stemning på den letteste måde. De har et særligt " oliegyder – gen" i form af mægler egenskaber, som de bruger til at bevare og genoprette ro og harmoni med. De bliver opfattet som lyttende og forstående mennesker. De har nemt ved at forstå alles synspunkter og har fokus på at alle bliver hørt. Enneagram type 9 tilpasser sig til omgivelserne, både i holdninger, udseende og sprog, for det er ikke vigtigt for dem, at udtrykke deres egene meninger og behov, og desuden er det slet ikke sikkert at de selv ved hvad de vil eller har lyst til, så det letteste er at følge med på andres gode ideer.